DIAGNOZUJ ZGODNOŚĆ

dbaj o odporność organizacji

Elastyczne narzędzie do inwentaryzacji, audytu,
przeprowadzenia DPIA oraz analizy ryzyka

O aplikacji

Dr RODO to aplikacja (w modelu SaaS) dedykowana osobom, które są zobowiązane do dostosowania, nadzorowania i weryfikacji poprawności działania systemu ochrony danych osobowych.

Dzięki niej w prosty sposób możesz zrealizować najważniejsze i najbardziej kłopotliwe wyzwania m.in. te związane z pełną oceną skutków przetwarzania, czy też analizą ryzyka dla zasobów przetwarzających dane osobowe.

Dodatkowo z wykorzystaniem zawartych w aplikacji narzędzi, można ocenić zastosowane zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i fizyczne oraz zidentyfikować ewentualne niezgodności w obszarze formalno-prawny.

O aplikacji

Dr RODO to aplikacja (w modelu SaaS) dedykowana osobom, które są zobowiązane do dostosowania, nadzorowania i weryfikacji poprawności działania systemu ochrony danych osobowych.

Dzięki niej w prosty sposób możesz zrealizować najważniejsze i najbardziej kłopotliwe wyzwania m.in. te związane z pełną oceną skutków przetwarzania, czy też analizą ryzyka dla zasobów przetwarzających dane osobowe.

Dodatkowo z wykorzystaniem zawartych w aplikacji narzędzi, można ocenić zastosowane zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i fizyczne oraz zidentyfikować ewentualne niezgodności w obszarze formalno-prawny.

Dr RODO to:

Dr RODO to:

 • Cztery w jednym:
  inwentaryzacja, audyt,
  DPIA i analiza ryzyka.

 • Sprawdzone rozwiązania
  oparte o międzynarodowe
  standardy i własne doświadczenia.

 • Zdalny audyt
  poprzez wysłanie formularza
  audytowego na adres e - mail.

Wartości

Dr RODO to narzędzie zaprojektowane przez doświadczonych praktyków, dzięki któremu dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania RODO oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim zgodna.

Produkty:

 • raport zgodności z RODO w obszarze formalno-prawnym oraz raport zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych – wraz z rekomendacjami,
 • raport z analizy ryzyka i DPIA – wraz z planem postępowania z ryzykiem przekraczającym zdefiniowany próg akceptowalności.

Raporty te stanowią ważny element zapewnienia rozliczalności na wypadek ew. kontroli UODO.

Wartości

Dr RODO to narzędzie zaprojektowane przez doświadczonych praktyków,
dzięki któremu dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania RODO oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim zgodna.

Produkty:

 • raport zgodności z RODO w obszarze formalno-prawnym oraz raport zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych – wraz z rekomendacjami,
 • raport z analizy ryzyka i DPIA – wraz z planem postępowania z ryzykiem przekraczającym zdefiniowany próg akceptowalności.

Raporty te stanowią ważny element zapewnienia rozliczalności na wypadek ew. kontroli UODO.

Cennik (netto)

Ilość projektów – każda diagnoza (rozumiana łącznie jako: inwentaryzacja, audyt, analiza ryzyka i DPIA) w odrębnej spółce, oddziale lub lokalizacji to odrębny projekt. Liczba wskazana w tabeli określa ile projektów można prowadzić równocześnie.

Pakiet godzin konsultacyjnych – aby ułatwić korzystanie z wszystkich funkcjonalności Dr RODO, do każdego z wykupionych abonamentów dodajemy pakiet godzin konsultacyjnych o charakterze technicznym i merytorycznym.

Dodatkowe pakiety godzin konsultacyjnych:
dodatkowe 5 godzin – 1000 zł, dodatkowe 10 godzin – 1800 zł, dodatkowe 20 godzin – 3200 zł.

Cennik(netto)

Ilość projektów
każda diagnoza (rozumiana łącznie jako: inwentaryzacja, audyt, analiza ryzyka i DPIA) w odrębnej spółce, oddziale lub lokalizacji to odrębny projekt. Liczba wskazana w tabeli określa ile projektów można prowadzić równocześnie.

Pakiet godzin konsultacyjnych
aby ułatwić korzystanie z wszystkich funkcjonalności Dr RODO, do każdego z wykupionych abonamentów dodajemy pakiet godzin konsultacyjnych o charakterze technicznym i merytorycznym.

Dodatkowe pakiety godzin konsultacyjnych:
5 godzin – 1000 zł,
10 godzin – 1800 zł,
20 godzin – 3200 zł.

Promocje

Dla wszystkich
do 31 marca 2021 r.
:

 • za wskazanie błędu lub udoskonalenia – dowolna subskrypcja – rabat 50%

Dla uczestników
Akredytowanego kursu IOD oraz szkolenia DPIA i analiza ryzyka:

 • 14 dniowy dostęp – gratis,
 • dowolna subskrypcja rabat 50%
 • dowolne konsultacje – rabat 50%

Dla uczestników
pozostałych szkoleń otwartych:

 • dowolna subskrypcja – rabat 25%
 • dowolne konsultacje – rabat 25%

Promocje

Dla wszystkich
do 31 marca 2021 r.
:

 • za wskazanie błędu lub udoskonalenia – dowolna subskrypcja – rabat 50%

Dla uczestników
Akredytowanego kursu IOD oraz szkolenia DPIA i analiza ryzyka:

 • 14 dniowy dostęp – gratis,
 • dowolna subskrypcja rabat 50%
 • dowolne konsultacje – rabat 50%

Dla uczestników pozostałych
szkoleń otwartych
:

 • dowolna subskrypcja – rabat 25%
 • dowolne konsultacje – rabat 25%

Zacznij już dziś!

Zacznij
już dziś!

Zapraszamy do skorzystania z wersji demonstracyjnej, którą bezpłatnie udostępniamy wybranym Klientom na okres 14 dni. Wersja demonstracyjna posiada funkcjonalności pełnej wersji, przy czym raporty są generowane w formie skróconej.

Zaufali nam:

Dotychczas z aplikacji Dr RODO skorzystali między innymi:

Zaufali nam

Dotychczas z aplikacji Dr RODO skorzystali między innymi:

Kontakt

Kontakt

Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 665
m.kuzniak@odo24.pl

Cezary Lutyński 
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 609
c.lutynski@odo24.pl

Wybrane usługi

wspieramy nie tylko tworząc aplikacje

Outsourcing ochrony danych osobowych

Wsparcie doświadczonych konsultantów, dostęp do narzędzi informatycznych,
efektywne i szybkie reagowanie na bieżące potrzeby klienta.

Audyt systemu ochrony danych osobowych

Dzięki audytowi zgodności z RODO dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania europejskiego rozporządzenia o ochronie danych oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim w pełni zgodna.

Wybrane usługi

wspieramy nie tylko tworząc aplikacje

Outsourcing ochrony danych osobowych

Wsparcie doświadczonych konsultantów, dostęp do narzędzi informatycznych,
efektywne i szybkie reagowanie na bieżące potrzeby klienta.

Audyt systemu ochrony danych osobowych

Dzięki audytowi zgodności z RODO dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania europejskiego rozporządzenia o ochronie danych oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim w pełni zgodna.