fbpx

DIAGNOZUJ ZGODNOŚĆ

dbaj o odporność organizacji

Elastyczne narzędzie do inwentaryzacji, audytu,
przeprowadzenia DPIA oraz analizy ryzyka

O aplikacji

Dr RODO to aplikacja (w modelu SaaS) dedykowana osobom, które są zobowiązane do dostosowania, nadzorowania i weryfikacji poprawności działania systemu ochrony danych osobowych.

Dzięki niej w prosty sposób będzie można zrealizować najważniejsze i najbardziej kłopotliwe wyzwania m.in. te związane z pełną oceną skutków przetwarzania, czy też analizą ryzyka dla zasobów przetwarzających dane osobowe.

Dodatkowo z wykorzystaniem zawartych w aplikacji narzędzi, będzie można ocenić zastosowane zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i fizyczne oraz zidentyfikować obszar formalno-prawny, który wymaga zmian na gruncie RODO.

O aplikacji

Dr RODO to aplikacja (w modelu SaaS) dedykowana osobom, które są zobowiązane do dostosowania, nadzorowania i weryfikacji poprawności działania systemu ochrony danych osobowych.

Dzięki niej w prosty sposób będzie można zrealizować najważniejsze i najbardziej kłopotliwe wyzwania m.in. te związane z pełną oceną skutków przetwarzania, czy też analizą ryzyka dla zasobów przetwarzających dane osobowe.

Dodatkowo z wykorzystaniem zawartych w aplikacji narzędzi, będzie można ocenić zastosowane zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i fizyczne oraz zidentyfikować obszar formalno-prawny, który wymaga zmian na gruncie RODO.

Aplikacja Dr RODO to:

Aplikacja
Dr RODO to:

  • Minimalizacja ryzyka niedociągnięć i błędów w funkcjonowaniu systemu ochrony danych osobowych.

  • Bieżące wsparcie merytoryczne które rozwieje wszelkie wątpliwości.

  • Współpraca nad projektem z zespołem zaangażowanych osób – bez konieczności przyznawania dostępu do danych.

Wartości

Dr RODO to narzędzie zaprojektowane przez doświadczonych praktyków, dzięki któremu dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania RODO oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim w pełni zgodna.

Produkty, które Państwo otrzymają to:

  • raport zgodności z RODO w obszarze formalno-prawnym oraz raport zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych – wraz z rekomendacjami,
  • raport z analizy ryzyka i DPIA – wraz z planem postępowania z ryzykiem przekraczającym zdefiniowany próg akceptowalności. Raport ten stanowi ważny element zapewnienia rozliczalności na wypadek ew. kontroli UODO.

Wartości

Dr RODO to narzędzie zaprojektowane przez doświadczonych praktyków, dzięki któremu dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania RODO oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim w pełni zgodna.

Produkty, które Państwo otrzymają to:

  • raport zgodności z RODO w obszarze formalno-prawnym oraz raport zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych – wraz z rekomendacjami,
  • raport z analizy ryzyka i DPIA – wraz z planem postępowania z ryzykiem przekraczającym zdefiniowany próg akceptowalności. Raport ten stanowi ważny element zapewnienia rozliczalności na wypadek ew. kontroli UODO.

Kontakt

Kontakt

Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 665
m.kuzniak@odo24.pl

Cezary Lutyński 
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 609
c.lutynski@odo24.pl

Wybrane usługi

wspieramy nie tylko tworząc aplikacje

Outsourcing ochrony danych osobowych

Wsparcie doświadczonych konsultantów, dostęp do narzędzi informatycznych,
efektywne i szybkie reagowanie na bieżące potrzeby klienta.

Audyt systemu ochrony danych osobowych

Dzięki audytowi zgodności z RODO dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania europejskiego rozporządzenia o ochronie danych oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim w pełni zgodna.

Wybrane usługi

wspieramy nie tylko tworząc aplikacje

Outsourcing ochrony danych osobowych

Wsparcie doświadczonych konsultantów, dostęp do narzędzi informatycznych,
efektywne i szybkie reagowanie na bieżące potrzeby klienta.

Audyt systemu ochrony danych osobowych

Dzięki audytowi zgodności z RODO dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania europejskiego rozporządzenia o ochronie danych oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim w pełni zgodna.