DIAGNOZUJ ZGODNOŚĆ

dbaj o odporność organizacji

Elastyczne narzędzie do inwentaryzacji, audytu,
przeprowadzenia DPIA oraz analizy ryzyka

O aplikacji

Dr RODO to aplikacja (w modelu SaaS) dedykowana osobom, które są zobowiązane do dostosowania, nadzorowania i weryfikacji poprawności działania systemu ochrony danych osobowych.

Dzięki niej w prosty sposób możesz zrealizować najważniejsze i najbardziej kłopotliwe wyzwania m.in. te związane z pełną oceną skutków przetwarzania, czy też analizą ryzyka dla zasobów przetwarzających dane osobowe.

Dodatkowo z wykorzystaniem zawartych w aplikacji narzędzi, można ocenić zastosowane zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i fizyczne oraz zidentyfikować ewentualne niezgodności w obszarze formalno-prawny.

O aplikacji

Dr RODO to aplikacja (w modelu SaaS) dedykowana osobom, które są zobowiązane do dostosowania, nadzorowania i weryfikacji poprawności działania systemu ochrony danych osobowych.

Dzięki niej w prosty sposób możesz zrealizować najważniejsze i najbardziej kłopotliwe wyzwania m.in. te związane z pełną oceną skutków przetwarzania, czy też analizą ryzyka dla zasobów przetwarzających dane osobowe.

Dodatkowo z wykorzystaniem zawartych w aplikacji narzędzi, można ocenić zastosowane zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i fizyczne oraz zidentyfikować ewentualne niezgodności w obszarze formalno-prawny.

Dr RODO to:

Dr RODO to:

 • Cztery w jednym:
  inwentaryzacja, audyt,
  DPIA i analiza ryzyka.

 • Sprawdzone rozwiązania
  oparte o międzynarodowe
  standardy i własne doświadczenia.

 • Zdalny audyt
  poprzez wysłanie formularza
  audytowego na adres e - mail.

Wartości

Dr RODO to narzędzie zaprojektowane przez doświadczonych praktyków, dzięki któremu dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania RODO oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim zgodna.

Produkty:

 • raport zgodności z RODO w obszarze formalno-prawnym oraz raport zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych – wraz z rekomendacjami – pobierz fragment.
 • raport z analizy ryzyka i DPIA wraz z planem postępowania i ryzykiem przekraczającym zdefiniowany próg akceptowalności – pobierz fragment.

Raporty te stanowią ważny element zapewnienia rozliczalności na wypadek ew. kontroli UODO.

Wartości

Dr RODO to narzędzie zaprojektowane przez doświadczonych praktyków,
dzięki któremu dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania RODO oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim zgodna.

Produkty:

 • raport zgodności z RODO (pobierz przykładowy fragment) w obszarze formalno-prawnym oraz raport zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych – wraz z rekomendacjami,
 • raport z analizy ryzyka i DPIA (pobierz przykładowy fragment) wraz z planem postępowania i ryzykiem przekraczającym zdefiniowany próg akceptowalności.

Raporty te stanowią ważny element zapewnienia rozliczalności na wypadek ew. kontroli UODO.

Cennik (netto)

Ilość projektów – każda diagnoza (rozumiana łącznie jako: inwentaryzacja, audyt, analiza ryzyka i DPIA) w odrębnej spółce, oddziale lub lokalizacji to odrębny projekt. Liczba wskazana w tabeli określa ile projektów można prowadzić równocześnie.

Pakiet godzin konsultacyjnych – aby ułatwić korzystanie z wszystkich funkcjonalności Dr RODO, do każdego z wykupionych abonamentów dodajemy pakiet godzin konsultacyjnych o charakterze technicznym i merytorycznym.

Dodatkowe pakiety godzin konsultacyjnych:
dodatkowe 5 godzin – 1000 zł, dodatkowe 10 godzin – 1800 zł, dodatkowe 20 godzin – 3200 zł.

Cennik(netto)

Ilość projektów
każda diagnoza (rozumiana łącznie jako: inwentaryzacja, audyt, analiza ryzyka i DPIA) w odrębnej spółce, oddziale lub lokalizacji to odrębny projekt. Liczba wskazana w tabeli określa ile projektów można prowadzić równocześnie.

Pakiet godzin konsultacyjnych
aby ułatwić korzystanie z wszystkich funkcjonalności Dr RODO, do każdego z wykupionych abonamentów dodajemy pakiet godzin konsultacyjnych o charakterze technicznym i merytorycznym.

Dodatkowe pakiety godzin konsultacyjnych:
5 godzin – 1000 zł,
10 godzin – 1800 zł,
20 godzin – 3200 zł.

Promocje

Dla wszystkich
do 31 marca 2021 r.
:

 • za wskazanie błędu lub udoskonalenia – dowolna subskrypcja – rabat 50%

Dla uczestników
Akredytowanego kursu IOD oraz szkolenia DPIA i analiza ryzyka:

 • 14 dniowy dostęp – gratis,
 • dowolna subskrypcja rabat 50%
 • dowolne konsultacje – rabat 50%

Dla uczestników
pozostałych szkoleń otwartych:

 • dowolna subskrypcja – rabat 25%
 • dowolne konsultacje – rabat 25%

Promocje

Dla wszystkich
do 31 marca 2021 r.
:

 • za wskazanie błędu lub udoskonalenia – dowolna subskrypcja – rabat 50%

Dla uczestników
Akredytowanego kursu IOD oraz szkolenia DPIA i analiza ryzyka:

 • 14 dniowy dostęp – gratis,
 • dowolna subskrypcja rabat 50%
 • dowolne konsultacje – rabat 50%

Dla uczestników pozostałych
szkoleń otwartych
:

 • dowolna subskrypcja – rabat 25%
 • dowolne konsultacje – rabat 25%

Zacznij już dziś!

Zacznij
już dziś!

Zapraszamy do skorzystania z wersji demonstracyjnej, którą bezpłatnie udostępniamy wybranym Klientom na okres 14 dni. Wersja demonstracyjna posiada funkcjonalności pełnej wersji, przy czym raporty są generowane w formie skróconej.

Zaufali nam:

Beata Wierzbowska (SOFTMAN)

Kolejny świetny produkt ODO24 – po profesjonalnym kursie na IOD i serii ciekawych webinarów nt. bezpieczeństwa danych osobowych. DrRODO jest bardzo pomocną aplikacją w organizowaniu zasobów przetwarzających informacje oraz przede wszystkim przeprowadzeniu analizy ryzyka i DPIA. Krok po kroku prowadzi użytkownika po kolejnych etapach prowadzenia dokumentacji RODO, kończąc na wygenerowaniu raportu. Niezwykle wartościowe narzędzie dla każdego IODa.

Jacek Raczek (Rosiński Packaging)

Aplikacja w jednym miejscu spina w całość  obszar ODO. W sposób przejrzysty i przyjazny prowadzi krok po kroku po niejednokrotnie zawiłych wymaganiach RODO. Największym jej atutem jest kompleksowe podejście do całego zagadnienia  oraz szereg podpowiedzi i wyjaśnień. Samemu, bez zewnętrznych specjalistów można dokonać diagnozy zgodności.

Dotychczas z aplikacji Dr RODO skorzystali między innymi:

Zaufali nam

Dotychczas z aplikacji Dr RODO skorzystali między innymi:

Kontakt

Kontakt

Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 665
m.kuzniak@odo24.pl

Cezary Lutyński 
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 609
c.lutynski@odo24.pl

Wybrane usługi

wspieramy nie tylko tworząc aplikacje

Outsourcing ochrony danych osobowych

Wsparcie doświadczonych konsultantów, dostęp do narzędzi informatycznych,
efektywne i szybkie reagowanie na bieżące potrzeby klienta.

Audyt systemu ochrony danych osobowych

Dzięki audytowi zgodności z RODO dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania europejskiego rozporządzenia o ochronie danych oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim w pełni zgodna.

Wybrane usługi

wspieramy nie tylko tworząc aplikacje

Outsourcing ochrony danych osobowych

Wsparcie doświadczonych konsultantów, dostęp do narzędzi informatycznych,
efektywne i szybkie reagowanie na bieżące potrzeby klienta.

Audyt systemu ochrony danych osobowych

Dzięki audytowi zgodności z RODO dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania europejskiego rozporządzenia o ochronie danych oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim w pełni zgodna.